Nasz Kościół


  
Trzecia Niedziela Zwykła  23.01.2022 

 

Intencje modlitewne na styczeń 2022  intencja ewangelizacyjna

Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle  religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która  rodzi się z bycia braćmi.

 

intencja diecezjalna
O owocne wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego dla członków  synodu diecezjalnego. 


intencja parafialna
O umocnienie wiary, nadziei i miłości  dla wszystkich parafian, abyśmy z ufnością i Bożą radością przeżywali nowy rok we wszystkich przestrzeniach życia.

 


 

Mądrość czy kozioł

Król Hiszpanii wysłał kiedyś młodego szlachcica na dwór swojego królewskiego sąsiada. Monarcha ten przyjął posła ze słowami:
- Czyż król Hiszpanii nie ma dość ludzi, że przysyła mi młodziana, któremu nawet broda jeszcze nie wyrosła?

Na to młodzieniec odparł:

- Panie, gdyby mój władca sądził, iż przypisujesz mądrość posiadaniu brody, przysłałby ci kozła. 


                                                                                Autor nieznany